Site Update Date: 23 Jun 2017 01:11 AM
School Notices

(CBSE Affiliation No.1130613)

 
Teaching Staff - 2017-18
Sr. No. Name Subject/Class
1 Principal Dr. (Mrs.) Anjali Gurjar Sci/Geo
2 Headmistress Rajashree Peshave Science
3 Headmistress Rohini Joglekar Geo/Comp
4 Headmaster Dinesh Bandila Science
5 Rajeshree Deshpande I - A
6 Sonal Deotale I - B
7 Geeta Kulkarni I - C
8 Minakshi Sharma I - D
9 Gauri Gogte I - E
10 Priya Kulkarni I - F
11 Tejaswini Vaishampayan II - A
12 Vidya Mamil II - B
13 Sangita Patil II - C
14 Dipti Khirid II - D
15 Sheetal Chandane II - E
16 Anuradha Khot II - F
17 Sonal Kulkarni III - A
18 Deepali Sovani III - B
19 Nilam Dupade III - C
20 Reshma Dani III - D
21 Kranti Kulkarni III - E
22 Sonal Pande III - F
23 Pallavi Date IV - A
24 Nilima Ghate IV - B
25 Geeta Paramekanthi IV - C
26 Aarti Joshi IV - D
27 Anuaradha Raskar IV - E
28 Beena Pillai V - A
29 Seema Baiju V - B
30 Deepti Sarode V - C
31 Jayashree Shinde V - D
32 Anand Divekar VI - A
33 Pratibha Wadekar VI - B
34 Chaitrali Aklujkar VI - C
35 Nirmala Sundaram VI - D
36 Mahesh Mane VII - A
37 Carol Sanfrancis VII - B
38 Anjali Joshi VII - C
39 Shrungali Gupte VIII - A
40 Deepali Joshi VIII - B
41 Vaishali Sasode VIII - C
42 Co-ordinator Priya Mishra IX - A
43 Co-ordinator Sangeeta Biswas IX - B
44 Sampada Lonkar Computer
45 Aparna Joshi Computer
46 Namrata Bajaj Hindi/ Comp
47 Aparna Kulkarni Eng /EVS
48 Arti Sarvate Hindi/S.Sc.
49 Nachiket Jogalekar P.E.
50 Vinod Jadhav P.E.
51 Nikita Ingle P.E.
52 Chetan Bhandwalkar P.E.
53 Nayna More P.E.
54 Prachi Takawale Taekwondo
55 Dilip Pawar ART
56 Priti Singh Art and Craft / Hindi
57 Vimal Pansare Art
58 Varsha Deshmukh Hindi/Marathi
59 Manju Mittal Hindi
60 Parag Pandav Music
61 Ganesh Yadav Music
62 Kaustubh Patil Music
63 Suraj Doshi Music
64 Pritam Kulkarni Dance
65 Shweta Kudale Dance
66 Neha Navrange Maths/Dance
67 Pournima Bhosale EVS
68 Sanmeet Sarkar Eng/His
69 Sharmishtha Bhandarkar Art/Lib
70 Uttam M.Chavan LAB